Обучение „Pазработка и управление на проекти” НИС 22-23.11.2010

Posted on Posted in conferences

Пет члена на Start It Smart (Димитър Караманчев, Николай Андонов, Антон Ружеков, Ангел Благоев и Георги Иванов, както и Станислав Минев от Udance) посетиха:

Разработка и управление на европейски проекти и източници на финансиране – практически умения

Дата на провеждане: 22-23 ноември 2010 г. от 10 часа.
Място на провеждане на обучителният модул: гр.София, бул. “Джеймс Баучер” 1, Химически факултет на СУ, етаж 8, зала 802
Продължителност – 12 часа.

Целта на обученията е предоставяне на полезна информация за намиране на финансиране на проекти по различни европейски източници. Предоставят се и практически знания и умения по разработка и отчитане на европейски проекти. Обученията са кратки, интензивни, с практическа насоченост, с оглед изграждане на реални знания и умения.

Обученията са БЕЗПЛАТНИ за студенти, докторанти и преподаватели от СУ “Св.Климент Охридски”.
Лектори са водещи специалисти, които ще споделят опита си в съответните области на обучението.
Семинарите са полезни за всички, които се стремят към трайни и ефективни резултати.

За допълнителна информация относно бъдещо обучение: kgeneva@tto.uni-sofia.bg
0885 302 566

За нас е много важно да познаваме спецификите свързани с кандидатстването по европейски проекти. За един предприемач всеки инвеститор е най-близкият и желан събеседник. В тези дни на отчайваша икономическа ситуация в България (30% от показателите по производителност на труда, заплати, и брутен вътрешен продукт при консумация 300% на фосилни горива) фондовете на европейския съюз са много важни за започването на какъвто и да било бизнес.

Пишете проекти на воля и не спирайте да мечтаете!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *