Open Fest 20-и и 21-и Ноември, 2010г. Интерпред, София, България

Posted on Posted in conferences

OpenFest e единствената по рода си в България конференция, посветена на свободната култура, свободния софтуер и софтуера с отворен код, свободното споделяне на знания – фестивал на свободното творчество. OpenFest е ежегодна среща на всички почитатели, създатели, поддръжници и нови фенове на свободните изкуства и свободния софтуер.

Целта на OpenFest е да популяризира проекти, реализирани с помощта на свободен софтуер и софтуер с отворен код, както и да бъде форум за обмен на идеи и добри практики в областта. Същевременно организаторите всякога се стараят да дадат поле за изява и на свободното изкуство.

Емблемата на OpenFest е отворено за знания и информация човешко око, чийто мигли са лъчи на изгряващо слънце. Изгревът е символ на зараждаща се свобода. Автор на идеята и графичната реализация на тази символика е художникът-хакер Здравко Здравков.

Мотото на OpenFest е “Да споделим свободата!”

Първият Openfest се състои през 2003 година в София и оттогава досега фестивалът се провежда всяка година. Още от първото си провеждане OpenFest протича под патронажа на Президента на Република България.

Организатор на OpenFest е Фондация Отворени Проекти, чиито усилия всяка година намират подкрепата на цялата българска free/open source общност и на много партньори и приятели.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *