CG&Web 2010 06-07.11.2010

Posted on Posted in conferences

Компютърната графика и анимация в Интернет е тема, която вълнува и насочва вниманието на редица специалисти, в една от най-бурно развиващите се ИТ сфери в света. Въпреки огромните бази с ресурси, информацията на български е оскъдна, а академичното образование не смогва да се справи с нужната скорост и качество.

Практически демонстрации на живо, споделяне на опит и решения на реални проблеми – това са принципите, на базата на които ще построим темите на първия семинар CG&Web. Всички лекции ще бъдат записвани на живо, като лекторите ще покажат част от работния си процес, в програмите които използват. По-малко теория и общи презентации и повече уроци и хитрини, които да приложите в работата си още на следващия работен ден.

Целта на събитието е да събере на едно място специалисти и хора, които искат да научат подробности и допълнят знанията си в сферата на компютърната графика и анимация за мобилни и фейсбук приложения, Flash, Javascript, видео съдържанието и вирусния маркетинг онлайн.

Всички участници ще получат лекциите като видео файлове, записани на DVD и ще получат абонамент за всички уеб видео уроци на CGArt.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *